هواشناسی ایران ، نقشه های پیش بینی بارش و دما ، تصاویر ماهواره ای
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت 10:35  توسط علی